Един различен ресторант
0886 076 177

гр. Варна
ж.к. Чайка, бл. 193
тел. +35952304452; 0886 076144

гр. Варна,
Южна промишлена зона
Тел: +359 886 076 177